Over Niels van Veen

Niels van Veen Osteopathie - Dronten, Flevoland

Niels van Veen

Naast het werk als fysiotherapeut volbracht Niels van Veen in 2007 met goed gevolg de opleiding osteopathie aan het College Sutherland in Amsterdam. Sindsdien is hij een bevlogen osteopaat en heeft hij zijn eigen praktijk.

De praktijk wordt bezocht door mensen die kampen met gezondheidsklachten waarvoor nog geen oplossing werd gevonden. Soms worden deze klachten ook wel onbegrepen of medisch onverklaarbaar genoemd. Volgens de zienswijze osteopathie helpt Niels pasgeborenen met een lastige start en behandelt hij uiteenlopende klachten bij kinderen, volwassenen en ouderen.

Neemt u gerust contact op met Niels om te bespreken of een afspraak zinvol kan zijn.

De opleiding

In de basisopleiding osteopathie komen meerdere medische basisvakken aan de orde. Vooral de embryologie, de anatomie en de fysiologie staan centraal omdat van hieruit de behandelprincipes zijn afgeleid. De studie van de mens in wording, de embryologie, laat zien hoe de verbindingen ontstaan tussen de afzonderlijke delen van het menselijk lichaam. De anatomie is essentieel in de osteopathie omdat het de structurele organisatie van het lichaam beschrijft. Tot slot is de fysiologie het complex aan vitale functies dat leven mogelijk maakt.

De osteopathie combineert deze kennis met de informatie die het lichaam zelf geeft. De handen van een osteopaat zijn intensief geschoold om te bepalen of er verstoringen zijn in de onderlinge samenhang van de lichamelijke structuren. Verstoringen op het vlak van de doorstroming en dynamiek van de lichamelijke weefsels, overprikkelde reflexpatronen en/of dysfuncties van het ademhalingsmechanisme zijn volgens de zienswijze van de osteopathie namelijk de achterliggende oorzaak voor het niet herstellen van veel gezondheidsklachten.

Nascholing

Enkele malen per jaar bezoekt Niels congressen, bijscholingscursussen of studiegroepen in Nederland of elders in Europa. Het hoofddoel is steeds om de originele osteopatische behandelprincipes nog beter te doorgronden.