Uw klacht als aanleiding

Uw klacht of de klacht van uw kind staat vaak niet op zichzelf. De klacht is vaak te relateren aan eerdere ervaringen zoals stressvolle omstandigheden, werkgerelateerde zaken, een ongeluk, een trauma, de geboorte, een medische ingreep of een operatie.

Bij onbegrepen of medisch onverklaarbare klachten is het van belang om de klacht te kunnen zien als uitingsvorm van een dieper liggend probleem. Het lichaam kent vele compensatiestrategieën die, eenmaal uitgeput, de aanleiding zijn tot het ontstaan van de klachten. Het gaat erom die mechanismen te doorgronden in plaats van alleen symptoomgericht te behandelen. Uw klacht is dus belangrijk, maar we kijken ook verder!

Het eerste consult

Tijdens het eerste consult wordt aandachtig geluisterd naar de beschrijving van de klachten. Het is van belang om precies te weten hoe u de klachten zelf ervaart. Soms is het lastig om een klacht te verwoorden. Niels van Veen zal dan met aanvullende vragen helpen om toch een duidelijk beeld te krijgen van uw hulpvraag. Uiteraard ligt dit anders bij het onderzoek van baby’s en jonge kinderen. Dan wordt de informatie via de ouders en/of verzorgers verkregen. Voor het overzicht stelt Niels ook vragen over uw leefwijze, uw gewoonten en eventuele bijzondere omstandigheden of medische bijzonderheden.

Nauwkeurig onderzoek

Als de hulpvraag duidelijk is, kan worden gestart met gericht osteopatisch onderzoek. Hiervoor worden de handen als het enige gereedschap gebruikt. De handen van een osteopaat zijn intensief geschoold om fysieke obstructies op te sporen die genezing van de klacht in de weg staan. Voor een goed herstel is het van groot belang dat de circulatie en het ademhalingsmechanisme zo optimaal mogelijk functioneert. Omdat de oorzaak van de klacht vaak op een andere plaats is gelegen dan waar u de klacht ervaart, wordt er steeds gekeken naar de gehele bewegingsketen. Ongeacht uw klacht wordt u dus van top tot teen onderzocht.

Gerichte osteopatische handgrepen

Door gerichte osteopatische handgrepen neemt de doorstroming en ontspanning van de weefsels weer toe. De gebruikte behandeltechnieken zijn zacht en hebben een diepgaand effect.

Osteopathie bij kinderen

Osteopathie bij baby's en kinderenPasgeborenen en jonge kinderen kunnen niet aangeven waar ze hinder van ondervinden. Een veel gehoorde vraag is daarom ook “heeft mijn kind pijn of ergens anders last van?” Ontroostbaar huilen, onrust, gespannenheid, houdingsproblemen, slecht slapen, voedingsproblemen, terugkerende middenoorontsteking of een haperende motorische ontwikkeling zijn een greep uit de klachten waarvoor men om een behandeling vraagt.

De schedel van een pasgeboren kindje is nog lang niet uitgegroeid. De afzonderlijke schedelbeenderen zijn nog zacht en zullen pas op latere leeftijd volgroeien tot een echte harde botstructuur. Er hebben zich in deze fase van de ontwikkeling ook nog geen echte schedelnaden gevormd. Vanwege deze eigenschappen is de foetale schedel van nature in staat om de grote krachten te verwerken die ontstaan tijdens het indalen en de geboorte. Omdat de schedelbeenderen nog vervormbaar zijn en enigszins over elkaar kunnen schuiven kan de schedelomtrek van de baby zich aanpassen aan het nauwe geboortekanaal.

Door middel van osteopatisch onderzoek kan worden bepaald of de schedel van uw kindje zich na de geboorte weer helemaal heeft kunnen ontvouwen. Spanningsvelden en blokkades ter hoogte van de schedel en nekwervels kunnen volgens de zienswijze osteopathie namelijk een verscheidenheid aan (onbegrepen) klachten veroorzaken.

Niels van Veen behandelt dagelijks pasgeborenen en kinderen. Er wordt hierbij beslist geen gebruik gemaakt van wervelmanipulaties, – mobilisaties of welke andersoortige geforceerde behandeltechniek dan ook. De zeer milde intensiteit van de behandeling bij pasgeborenen en kinderen maakt osteopathie een veilige en geschikte behandelvorm voor deze leeftijdsgroep.

Behandeleffecten

Er kan direct een afname van de klachten zijn, maar soms ook een periode van meer klachten. Dit laatste is een normaal verschijnsel. Iedereen reageert op zijn eigen wijze op een behandeling. Bekende reacties zijn spierpijn, vermoeidheid en een gevoel van warmte, kou of tintelingen. Sommige mensen voelen dat er emoties los komen na een behandeling osteopathie. Pasgeborenen zijn soms extra moe of hongerig na een behandeling.

Neemt u gerust contact op als u zich afvraagt of hetgeen u ervaart een reactie is op de behandeling.

Wanneer wordt u niet behandeld?

U kunt voor de behandeling van veel klachten bij de osteopaat terecht, maar in sommige gevallen wordt u geadviseerd eerst naar uw arts te gaan. De huisarts kan dan bepalen of verder medisch onderzoek nodig is.